Strahovská knihovna

Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Od příchodu prvních premonstrátů v roce 1143 zde řeholní společenství úspěšně rozvíjí řeholní život a v celé své historii hraje významnou úlohu v dějinách českých zemí.
Knihovna existovala na Strahově již v nejstarším období, ale osud od počátků ve 12. století až do 16. století jsou známy jen v obrysech.  Opat Lohel (1586–1612),  považovaný za obnovitele kláštera vybudoval první, dnes již téměř zapomenutého knihovního sálu ve zvláštním traktu kláštera. V jeho práci pokračoval nástupce  Kašpar Questenberg (1612–1640), Kryšpín Fuk (1640–1653) a opat Vincenc Makarius Frank (1658–1669), který se systematicky věnoval budování knižního fondu. Opat Jeroným Hirnhaim (1670–1679). vystavěl nový knihovní sál (dnes Teologický)  a v roce 1679 v něm bylo uloženo 5 564 svazků.  Druhý sál, dnes nazývaný Filosofický, byl zbudován za opata Václava Mayera (1779–1800) v letech 1792 – 1794.